Świadczona przez Kancelarię pomoc prawna obejmuje wszystkie etapy spraw związanych z dochodzeniem należności. Kancelaria świadczy usługi zarówno na rzecz wierzycieli jak i dłużników. Udzielana pomoc prawna obejmuje przede wszystkim postępowanie przedsądowe, reprezentację w postępowaniu sądowym, a także w postępowaniu egzekucyjnym. Dla dłużników szczególnie istotna jest pomoc prawna udzielona szybko – w szczególności wówczas, gdy dłużnik dowiaduje się o długu dopiero z doręczonego mu nakazu zapłaty lub z pisma otrzymanego od komornika.