Kancelaria specjalizuje się w prowadzeniu spraw o rozwód. W postępowaniu tym pomoc adwokata jest o tyle niezbędna, że często to właśnie wówczas ważą się losy małoletniego dziecka, a także kwestii związanych z winą w rozpadzie małżeństwa czy alimentów. Często naturalną konsekwencją rozwiązania małżeństwa jest również konieczność przeprowadzenia postępowania, w którym podzielony zostanie wspólny majątek byłych małżonków. Sprawy te cechują się wysokim stopniem skomplikowania, przez co konieczna jest znajomość odpowiednich regulacji prawnych.