Prawo rodzinne reguluje stosunki prawne (niemajątkowe i majątkowe) dotyczące rodziny: jej istnienia i funkcjonowania, stosunków wewnętrznych, a niekiedy również relacji z osobami trzecimi. Kancelaria w tym zakresie prowadzi w szczególności następujące sprawy:

  • rozwód i separacja,
  • podział majątku wspólnego,
  • ustanowienie rozdzielności majątkowej,
  • alimenty (w tym zagraniczne),
  • zaspokajanie potrzeb rodziny,
  • ustalenie lub zaprzeczenia ojcostwa lub macierzyństwa,
  • pozbawienie, ograniczenie, zawieszenie władzy rodzicielskiej,
  • uregulowanie kontaktów.