Kancelaria świadczy pomoc prawną pracownikom oraz pracodawcom w sporach sądowych dotyczących w szczególności:

  • mobbingu,
  • odszkodowania za nieuzasadnione lub niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę,
  • ustalenia istnienia stosunku pracy,
  • niewypłaconych świadczeń na rzecz pracownika (wynagrodzenia, ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy, wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych, diety, itp.).