Prawo karne to gałąź prawa nieodłącznie wpisana w zakres specjalizacji adwokata. Dlatego fundamentem działalności Kancelarii są właśnie sprawy karne, w których wyjątkowo istotne jest szybkie i kompleksowe udzielenie pomocy prawnej. Świadczona pomoc prawna w zakresie tej dziedziny prawa obejmuje przede wszystkim następujące sprawy:

  • obrona oskarżonego (podejrzanego) w postępowaniu karnym,
  • obrona obwinionego w postępowaniu w sprawach o wykroczenia,
  • reprezentacja interesów pokrzywdzonego, oskarżyciela posiłkowego, oskarżyciela prywatnego,
  • sporządzanie subsydiarnych i prywatnych aktów oskarżenia,
  • sporządzanie apelacji, zażaleń, wniosków o wznowienie postępowania,
  • formułowanie żądań o odszkodowanie i zadośćuczynienie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie,
  • reprezentacja w sprawach z zakresu ułaskawienia oraz wydania wyroku łącznego,
  • sporządzanie wniosków i reprezentacja w sprawach z zakresu prawa karnego wykonawczego (przerwa w karze, warunkowe przedterminowe zwolnienie, odroczenie wykonania kary, dozór elektroniczny, itp.).