Prawo cywilne jest najbardziej rozbudowaną gałęzią prawa. Nie sposób zatem wymienić wszystkich spraw cywilnych, których prowadzeniem zajmuje się Kancelaria. Przykładowo tylko należy wskazać, że są to następujące zagadnienia:

  • szeroko rozumiane sprawy o zapłatę,
  • ochrona dóbr osobistych,
  • sprawy z zakresu prawa rzeczowego (ochrona własności i posiadania, zniesienie współwłasności, zasiedzenie, ustanowienie drogi koniecznej i innych służebności),
  • sprawy z zakresu prawa zobowiązań,
  • sprawy z zakresu prawa spadkowego,
  • postępowanie egzekucyjne,
  • sporządzanie i opiniowanie umów,
  • reprezentacja w postępowaniu mediacyjnym.