Kancelaria świadczy pomoc prawną w postępowaniu przed organami administracji publicznej, wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym. W zakres udzielonej pomocy wchodzi nie tylko zastępstwo na rozprawach i posiedzeniach, ale także udział w mediacji oraz sporządzanie pism (wniosków, odwołań, skarg, itp.) prawem przewidzianych.