Kancelaria oferuje pomoc prawną w zakresie spraw o odszkodowanie i zadośćuczynienie. Katalog takich spraw jest bardzo szeroki i obejmuje w szczególności roszczenia odszkodowawcze wynikające z:

  • wypadków komunikacyjnych,
  • śmierci osoby najbliższej,
  • czynów niedozwolonych,
  • zniszczenia, uszkodzenia lub kradzieży mienia,
  • błędów w sztuce lekarskiej.