Kancelaria adwokacka

Grudziądz adwokat

Kancelaria Adwokacka

Kancelaria Adwokacka świadczy kompleksową pomoc prawną adresowaną zarówno do Klientów indywidualnych jak i prowadzących działalność gospodarczą. Celem świadczonych usług jest zapewnienie rzetelnej, szybkiej oraz skutecznej pomocy prawnej.

Każdy Klient traktowany jest indywidualnie, przy uwzględnieniu rodzaju sprawy, potrzeb, jak również oczekiwanych efektów pomocy adwokackiej. Pomoc oferowana przez Kancelarię polega na doradztwie prawnym, reprezentacji procesowej przed sądami, organami ścigania i organami administracji publicznej, jak też na sporządzaniu pism i umów.

Dołożę wszelkich starań by reprezentowani przeze mnie Klienci mieli świadomość, że mają zapewnioną pełną i skuteczną ochronę interesów prawnych.

adwokat Radosław Schulz

O mnie

Adwokat Grudziądz

Adwokat Radosław Schulz – pochodzi z Grudziądza. Jest absolwentem Uniwersytetu Gdańskiego, gdzie z wynikiem bardzo dobrym ukończył studia prawnicze. Następnie z wyróżnieniem odbył aplikację adwokacką w Kujawsko-Pomorskiej Izbie Adwokackiej w Toruniu, zdając – ponownie z wyróżnieniem – państwowy egzamin adwokacki. Wpisany jest na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Toruniu.

Posiada doświadczenie w obszarze reprezentacji Klientów przed organami ścigania, sądami powszechnymi, organami administracji publicznej – na każdym etapie postępowania.

Adwokat Grudziądz Radosław Schulz

Zakres usług

Usługi, które świadczy prawnik, polegają na udzielaniu porad prawnych, reprezentacji przed sądami, organami ścigania i organami administracji publicznej, jak też na sporządzaniu pism i umów. Pomoc prawna obejmuje następujące dziedziny prawa:

Prawo karne

Prawo karne to gałąź prawa nieodłącznie wpisana w zakres specjalizacji adwokata. Dlatego fundamentem działalności Kancelarii są właśnie sprawy karne, w których wyjątkowo istotne jest szybkie i kompleksowe udzielenie pomocy prawnej. Świadczona pomoc prawna w zakresie tej dziedziny prawa obejmuje przede wszystkim następujące sprawy: obrona oskarżonego (podejrzanego) w postępowaniu karnym, obrona obwinionego w postępowaniu w sprawach […]

Read More

Prawo cywilne

Prawo cywilne jest najbardziej rozbudowaną gałęzią prawa. Nie sposób zatem wymienić wszystkich spraw cywilnych, których prowadzeniem zajmuje się Kancelaria. Przykładowo tylko należy wskazać, że są to następujące zagadnienia: szeroko rozumiane sprawy o zapłatę, ochrona dóbr osobistych, sprawy z zakresu prawa rzeczowego (ochrona własności i posiadania, zniesienie współwłasności, zasiedzenie, ustanowienie drogi koniecznej i innych służebności), sprawy […]

Read More

Prawo rodzinne

Prawo rodzinne reguluje stosunki prawne (niemajątkowe i majątkowe) dotyczące rodziny: jej istnienia i funkcjonowania, stosunków wewnętrznych, a niekiedy również relacji z osobami trzecimi. Kancelaria w tym zakresie prowadzi w szczególności następujące sprawy: rozwód i separacja, podział majątku wspólnego, ustanowienie rozdzielności majątkowej, alimenty (w tym zagraniczne), zaspokajanie potrzeb rodziny, ustalenie lub zaprzeczenia ojcostwa lub macierzyństwa, pozbawienie, […]

Read More

Rozwód i podział majątku

Kancelaria specjalizuje się w prowadzeniu spraw o rozwód. W postępowaniu tym pomoc adwokata jest o tyle niezbędna, że często to właśnie wówczas ważą się losy małoletniego dziecka, a także kwestii związanych z winą w rozpadzie małżeństwa czy alimentów. Często naturalną konsekwencją rozwiązania małżeństwa jest również konieczność przeprowadzenia postępowania, w którym podzielony zostanie wspólny majątek byłych […]

Read More

Sprawy spadkowe

Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie spraw spadkowych. W życiu człowieka przychodzi taki moment, w którym dowiaduje się, że został spadkobiercą lub musi uregulować sprawy majątkowe po swoich przodkach. Dlatego też Kancelaria zapewnia kompleksową pomoc między innymi w następujących sprawach: stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, sprawy dotyczące zachowku, zapisu i polecenia, ustalenie nieważności testamentu.

Read More

Odszkodowania

Kancelaria oferuje pomoc prawną w zakresie spraw o odszkodowanie i zadośćuczynienie. Katalog takich spraw jest bardzo szeroki i obejmuje w szczególności roszczenia odszkodowawcze wynikające z: wypadków komunikacyjnych, śmierci osoby najbliższej, czynów niedozwolonych, zniszczenia, uszkodzenia lub kradzieży mienia, błędów w sztuce lekarskiej.

Read More

Prawo pracy

Kancelaria świadczy pomoc prawną pracownikom oraz pracodawcom w sporach sądowych dotyczących w szczególności: mobbingu, odszkodowania za nieuzasadnione lub niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę, ustalenia istnienia stosunku pracy, niewypłaconych świadczeń na rzecz pracownika (wynagrodzenia, ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy, wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych, diety, itp.).

Read More

Windykacja należności i pomoc dłużnikom

Świadczona przez Kancelarię pomoc prawna obejmuje wszystkie etapy spraw związanych z dochodzeniem należności. Kancelaria świadczy usługi zarówno na rzecz wierzycieli jak i dłużników. Udzielana pomoc prawna obejmuje przede wszystkim postępowanie przedsądowe, reprezentację w postępowaniu sądowym, a także w postępowaniu egzekucyjnym. Dla dłużników szczególnie istotna jest pomoc prawna udzielona szybko – w szczególności wówczas, gdy dłużnik […]

Read More

Prawo administracyjne

Kancelaria świadczy pomoc prawną w postępowaniu przed organami administracji publicznej, wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym. W zakres udzielonej pomocy wchodzi nie tylko zastępstwo na rozprawach i posiedzeniach, ale także udział w mediacji oraz sporządzanie pism (wniosków, odwołań, skarg, itp.) prawem przewidzianych.

Read More

SKONTAKTUJ SIĘ

Kancelaria mieści się w ścisłym centrum Grudziądza, na pierwszym piętrze biurowca „Forum”.
Adres: Al. 23 Stycznia 26/15 || 86-300 Grudziądz
Telefon: (56) 642 98 26 || Kom. 725 445 125

Kancelaria prawna czynna od poniedziałku do piątku w godzinach:

9.00 – 17.00.

W nagłych przypadkach kontakt telefoniczny możliwy pod numerem:

725 – 445 – 125

 

 

Adwokat Grudziądz

siedziba kancelarii adwokackiej